Terese Jegard
Drammensveien 83
0271 Oslo

Kartreferanse

Jeg har et brennende ønske om å hjelpe mennesker på fysisk, mentalt og sjelelig plan. Jeg vet jeg er flink til å lytte, og se helheten til hver unike klient.

terese@terese.no | terese@engleshop.no


Made with love by Terese. All rights Reserved.

Levert av Ascentia AS