Reading, å bli lest på sjelsplan

Intuitiv veiledning – også kalt Reading – handler mye om å BLI SETT og få hjelp til å SE SEG SELV fra et annet perspektiv enn sitt vante ståsted. Mange opplever mye stress forbundet med krav om å lykkes i alt, og lar seg påvirke av normer i samfunnet vårt. Eller å ha blitt påvirket av andre. Vi kan være ganske nådeløse med oss selv og hverandre, som igjen kan føre til at vi opplever en følelse av å miste oss selv.

Gjennom Intuitiv veiledning får du hjelp til å se deg selv fra et annet perspektiv og få en større forståelse for hvordan du fungerer som menneske, eget potensiale og hva som føles riktig for deg. Du kan åpne opp for følelser, livssyn og kreativitet som du ikke var klar over lå i deg fordi «noe» har holdt deg igjen, som for eksempel gamle mønstre som har vært vanskelige å komme vekk fra. Du kan oppleve å finne et potensiale i deg selv som fører deg på nye, etterlengtede veier i livet ditt. Eller du kan finne ut at du helt enkelt bare kan slå deg til ro med den du er og oppnå en selvtillit på det. Alt er individuelt og her finnes ingen fasit.

Ved hjelp av Intuitiv veiledning kan du få en større innsikt og forståelse for hvorfor du er slik du er eller gjør det du gjør. Du kan oppleve å kjenne på en indre ro og ikke minst mer energi til det du kjenner er viktig i livet ditt – din egen sannhet.

Kropp og sjel i balanse er det beste utgangspunktet for nære og gode relasjoner og et lykkeligere liv slik du selv vil definere det, og det er noe du kan oppnå gjennom å åpne mer opp for deg selv.

Alle svar og løsninger ligger der hos hver enkelt – en Intuitiv veileder hjelper deg å se dem ved å formidle informasjon du allerede sitter på men av ulike årsaker ikke ser så tydelig selv.

Hvordan foregår veiledningen / readingen med Terese?

Som Intuitiv veileder «leser jeg deg på sjelsplan» og bruker intuisjon og tilstedeværelse (klarsyn) til å avlese og formidle informasjonen du gir meg. Det er ikke nødvendig å snakke, hvis du ikke ønsker det. Informasjonen får jeg energetisk og den kan komme på flere måter og blir nøytralt formidlet. Det vil si at jeg formidler og beskriver informasjonen enten i form av bilder, klare beskjeder, farger, lys eller følelse av energier (det oppleves forskjellig) slik det fremstår uten at jeg analyserer eller forteller deg hvordan du skal forvalte informasjonen videre. Det som kommer frem har ofte en symbolsk verdi og en betydning for den som blir lest – veiledningen består av formidling av informasjonen som kommer frem. Dette er et rent møte med sjelen din der du er akkurat der og da.

Hva skjer etterpå?

Mange opplever at det settes i gang en prosess i kropp og sjel etter å ha blitt lest. Kanskje har vi berørt temaer du gjenkjenner og umiddelbart kan identifisere deg med, eller det fremkommer ny informasjon eller noe som har vært bortgjemt som får større plass og fokus i tiden etterpå – noe som kan medføre endringer eller oppklaringer. Uansett hva du sitter igjen med, er det energier som er satt i bevegelse og som vil gi et utfall med det samme eller senere og som er et resultat av et møte med deg selv – din egen sannhet.

Sjelen din vil kun formidle det du er klar for å høre – der og da.

Jeg «spår» ikke fremtid. En reading skjer på grunnlag av det som er her og nå og hva du har med deg fra tidligere, men det kan ses på valg i forhold til konkrete problemstillinger og du kan oppleve å få svar på at du underbevisst kan ha tatt noen avgjørelser allerede for fremtiden. Å ta kontakt med relasjoner på «den andre siden» er ikke noe jeg aktivt gjør.


Made with love by Terese. All rights Reserved.

Levert av Ascentia AS