Terapeutisk berøring

Styrker den naturlige energiflyten i kropp og sinn! Jeg legger hendene mine på kroppen til klienten som ligger påkledd på en benk. Jeg kjenner systematisk på kroppen til klienten på begge sider. Hvor jeg holder lenger og kortere på kroppen varierer fra klient til klient, i slutten av timen legger jeg krystaller på chakraene (chakra er energihjul) på kroppen.

Hvordan det oppleves å motta terapeutisk berøring er invidiuellt, mange opplever en sitring eller prikking, eller varme i kroppen. Enten på det stedet man blir berørt, eller andre steder i kroppen. Noen ser farger, symboler eller minner fra tidligere dukker opp.

Noen sovner å benken selv om de ikke er trøtte. Andre føler ingenting, men fått en herlig time til ro og fått lov å bare være seg i en time.

Etter en time er det mange som føler de har fått fjernet mange kilo fra skuldrene, noen er kommet i prosess, føler de har forstått eller sett en situasjon i livet på en ny måte. Noen merker ingenting, og det er også helt ok.

Ved terapeutisk berøring balanserer jeg flyten i og mellom de ulike lagene i energifeltet. Sykdom og helse sees i forbindelse med mennesket som helhet, inkludert dets livssituasjon. Det er et ønske om å formidle et bevissthetsnivå som hjelper klienten å komme i dypere kontakt med seg selv!

Ønsker du bare en time til deg selv, så kan jeg gi deg en time bare for velvære. Jeg går da ikke så dypt inn i behandlingen.


Made with love by Terese. All rights Reserved.

Levert av Ascentia AS